Sztuka łączy narody

MUZEON - nowy portal dla muzealników i nie tylko

Sztuka istnieje niezależnie od granic wyznaczonych przez człowieka, potrafi przemawiać do ludzi własnym językiem - obrazem, dźwiękiem... Jest też wspaniałym elementem łączącym różne nacje a i pomagającym budować dobrą współpracę między narodami. Tak właśnie jest i w przypadku doskonale rozwijającej się współpracy partnerskiej między miastami Wałcz i Werne. Twórczość wałeckich i werneńskich przemawia do publiczności obu krajów i prezentowana jest zarówno w Wałczu, w Werne, jak
i w wielu innych miastach w Polsce, w NIemczech a także w Anglii, Szwecji, Francji. 

Ta strona prezentuje zarówno artystów pochodzących z regionu Wałcza i Werne, jak i z zaprzyjaźnionych miast, pokazuje również współpracę i wymianę kulturalną w szerszym aspekcie - między muzeami.