Sztuka łączy narody

Wałeckie przysmaki w Werne, werneńskie przysmaki w Wałczu

Andrzej Wiśniewski - pomysłodawca i wielokrotny organizator wałeckiego stoiska w czasie Sim – Jü w Werne

Deutsche Rote Kreuz Werne - organizator stoiska w czasie Jarmarku Stefana Batorego w Wałczu